Copy_of_FK-R...
כנס המסים והעסקים 2019 
כנס המסים השנתי של משרדנו פאהן קנה ושות' נערך בשיתוף משרד עו"ד ש. הורוביץ ושות' והתקיים ביום 21 בנובמבר ב'קמילו אירועים'. לבקשתכם העלינו את מצגות המרצים:

 

רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל, פאהן קנה Grant Thornton Israel

רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

עו"ד שי מויאל, דירקטור, מנהל תחום מיסוי בינלאומי, מחלקת מסים, פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

עו"ד ליאור נוימן, שותף, מנהל תחום המסים, ש. הורוביץ ושות'

עו"ד ורו"ח מוטי סבן, מחלקת המסים, ש. הורוביץ ושות'

עו"ד ורו"ח יעקב ברשטיין, מנהל בכיר, מחלקת מסים, פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

לילך בושמיץ, מנהלת מחלקת תמריצים, יועצים, פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel

עו"ד תומר שוירמן, שותף, מחלקת סייבר, ש. הורוביץ ושות'

Powered by ActiveTrail